พนักงาน เข้าร่วม "การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทการนวดแผนไทย"

Last updated: 10 ก.ค. 2562  |  890 จำนวนผู้เข้าชม  | 

พนักงาน เข้าร่วม "การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทการนวดแผนไทย"

พนักงานอริสราและสุมาลัย เข้าร่วม "การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทการนวดแผนไทย" ภายใต้โครงการส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ในวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

Arisara Thai Massage staff participated in "Personality Development and Thai Massage Manners" under the promotion and promotion of health tourism.
On 7 - 8 May 2019 at The Empress Hotel, Chiang Mai

Arisara Thai Massageスタッフは、ヘルスツーリズムの推進および推進の下、「パーソナリティ開発およびタイ式マッサージマナー」に参加しました。
2019年5月7日 - 8日、チェンマイのエンプレスホテルで

Arisara Thai Massage的员工参与了健康旅游的推广和推广中的“个性发展和泰式按摩礼仪”。
2019年5月7日至8日在清迈皇后酒店

Arisara Thai Massage 직원은 건강 관광 진흥 및 홍보 아래 "성격 개발 및 태국 마사지 매너"에 참가했습니다.
2019 년 5 월 7 일부터 8 일까지 치앙마이의 The Empress Hotel에서

Powered by MakeWebEasy.com